Porządkujemy świat
Sektora publicznego
oraz rynku nieruchomości
Sprawdź jak

O nas

 Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz sektorem nieruchomości w zakresie odzyskiwania należności, upubliczniania informacji gospodarczych oraz weryfikacji firm przystępujących do przetargów. Wspólnie dbamy o płynność finansową oraz prawidłowe zarządzanie należnościami. 
Oferujemy pełne wsparcie Doradców w zakresie wykorzystywania narzędzi KRD BIG S.A., które pomagają ograniczyć koszty związane z obsługą zaległych płatności. Ich aktywne stosowanie bezpośrednio przekłada się na zwiększenie możliwości realizacji nowych inwestycji i ogólnego rozwoju procesów windykacyjnych.
Gminy, miasta, powiaty, jednostki samorządu terytorialnego
 • Starostwa powiatowe 
 • Zakłady komunalne oraz spółki samorządowe i kapitałowe
 • Miasta i gminy 
 • Gminne spółki wodne
 • Urzędy pracy 
Sektor mieszkaniowy, m.in. TBS, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Spółdzielnie mieszkaniowe
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Zarządcy nieruchomości mieszkalnych 
Zarządcy nieruchomości komercyjnych
 • Hale targowe
 • Powierzchnie biurowe
 • Lokale użytkowe
 • Galerie i centra handlowe 
 • Hale i magazyny 
Uczelnie wyższe, instytucje kultury i sportu, biblioteki
 • Uczelnie prywatne i państwowe
 • Miejskie/gminne ośrodki kultury 
 • Ośrodki sportu i rekreacji